• Начало
  • Декларация за съгласие за получаване на маркетингови материали

Декларация за съгласие за получаване на маркетингови материали

Декларация

за съгласие за получаване на маркетингови имейли, бюлетини, промоции, рекламни материали и/или информация за продуктите на Дживелин ООД.

  • С настоящото изразявам своето изрично съгласието за събирането, съхраняването и обработката на личните ми данни (име, фамилия, имейл адрес) за целите на обработката за получаване на достъп рекламни материали на Дживелин ООД.
  • Декларирам, че съгласието ми е предоставено свободно, конкретно, информирано и недвусмислено по смисъла на чл. 4, т. 11 от Регламента, на Дживелин ООД в качеството му на администратор на лични данни с правото да съхранява, обработва и използва предоставените от мен лични данни за целите посочени тук.
  • Съгласен съм да получавам информация от Дживелин ООД за продукти и услуги, новини и статии, бюлетини, промоции, рекламни материали, както и покани за участие в събития по електронна поща:
  • Информиран съм, че:

 имам право да поискам от Дживелин ООД да ме уведоми за личните ми данни, които обработва (право на достъп) като отправя запитване до Дживелин ООД;

имам право да поискам личните ми данни да бъдат коригирани (право на коригиране) или изтрити (право да бъдеш забравен) по всяко време частично или изцяло (напр. ограничено до използването на моя имейл адрес), като уведомя Дживелин ООД по поща на адрес Дживелин ООД, 1000 София, Младост 4, бл. 441А, ап. 18 или по електронна поща на [email protected]

имам право да искам ограничаване на обработването на личните данни и право на възражение срещу обработването по реда и при условията, предвидени в действащите нормативни актове.

имам право да подам жалба до Комисия за защита на личните данни, ако смятам, че правата ми във връзка с личните ми данни са били нарушени (повече информация е поместена на сайта на Комисията: https://www.cpdp.bg/).

  • Информиран съм, че оттеглянето на съгласието не влияе на законността на обработването на личните ми данни, извършвано до момента на оттегляне на съгласието.

 

 

Сравнение на продукти